شرایط و قوانین

متعهد میشوم در صورت استفاده از سیستم تحویل غیر حضوری هزینه پیک یا پست را پرداخت نمایم

متعهد میشم هزینه قطعات را کاملا و به صورت خارج از هزینه سفارش اولیه پرداخت نموده و در صورت عدم پرداخت پروژه تحویل داده نمیشود

 

پشتیبان: اپن کارت فارسی
پروژه ساز © 2023